Οδηγίες Ασφαλείας

Καίγοντας Ένα Κερί Με Ασφάλεια:

Το αναμμένο κερί είναι πηγή ανάφλεξης. Προσέξτε!

Πάντα να τηρείτε τους βασικούς κανόνες πυρασφάλειας όταν καίτε κεριά.


     Ποτέ μην αφήνετε ένα κερί να καίει μόνο του. Πάντα να το βλέπετε.

     Ποτέ να μην καίτε κεριά κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

     Κρατήστε τα μακριά από παιδιά και ζώα.

     Κόψτε το φιτίλι σε ύψος 1εκ πριν το ανάψετε.

     Η λιμνούλα γύρω από το φιτίλι πρέπει να είναι καθαρή χωρίς σκουπίδια, κομμένα φιτίλια.

     Ανάψτε τα κεριά σε καλά αεριζόμενους χώρους χωρίς ρεύματα.

     Αναμμένα κεριά πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον σε απόσταση 10εκ μεταξύ τους.

     Σβήστε το κερί με ασφάλεια χρησιμοποιώντας κηροσβέστη.

     Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό για να σβήσετε το κερί.

     Πάντα να βεβαιώνεστε ότι τα κεριά είναι σε κάθετη θέση.

     Μην τοποθετείτε ποτέ τα κεριά κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως.